Panimo
Honkavuori

Hiilineutraalia olutta ja siideriä Pohjois-Karjalasta

Panimo Hon­ka­vuori on poh­jois­kar­ja­lainen pien­panimo Joen­suussa. Me kat­se­lemme maa­ilmaa ute­liaina ja teemme näke­mäs­tämme oluita. Hon­ka­vuoren oluet suun­ni­tellaan tai­teella ja tehdään tie­teellä koti­mai­sista mal­taista Jaa­man­kankaan suo­dat­tamaan poh­ja­veteen. Val­mis­tamme olutta hii­li­neut­raa­listi sito­malla oluen tuo­tan­nosta aiheu­tuneet päästöt omaan, nime­nomaan hii­len­si­dontaa varten han­kittuun, met­säämme. Oluet on tuo­tettu tuu­li­voi­malla. Pani­molla on oma olut­puoti, joka pal­velee ympäri vuoden kes­ki­viik­koisin ja per­jan­taisin klo 12-17.

TILAA OLUITAMME LÄHIMPÄÄN ALKOOSI

Erinomainen juoma on erinomainen asia

Ensim­mäiset oluemme tulivat mark­ki­noille keväällä 2016 ja siitä asti olemme kehit­täneet juo­miamme koko kansan suuhun. Olui­tamme on pal­kittu lukui­silla pal­kin­noilla niin koti­mai­sissa, kuin kan­sain­vä­li­sis­säkin olut­kil­pai­luissa. Valo veh­näolut voitti Suomen Paras Olut 2020 -kil­pailun. Hon­ka­vuoren juomia on saa­ta­villa hyvin varus­tel­luista ravin­to­loista sekä S- ja K-ryhmän mar­ke­teista. Mikäli halua­maasi olutta ei löydy lähi­kau­pastasi tai suo­sik­ki­ra­vin­to­lastasi, vinkkaa siitä meille tai suoraan jälleenmyyjälle.

Virtuaalinen panimokierros

Panimon pystytys minuutissa