Taiga Whisky Porter

Suurten poh­joisten metsien kunin­gas­lintua kat­selee uusin silmin, kun pääsee mais­tamaan vis­ki­tyn­ny­rissä kyp­sy­tettyä Taiga Whisky por­teria. Nauti rau­hal­lisin liikkein. Port­teria on kyp­sy­tetty 10 kuu­kautta Laph­roaig -vis­ki­tyn­ny­rissä. Vis­ki­tynnyri on oluessa vah­vasti läsnä. Se antaa makeah­kolle, pehmeän makui­selle port­te­rille voi­makkaan luonteen ja ryhdin. Laph­roaig -viskin täy­te­läinen savuisuus on tuhti mutta maku on kui­tenkin vii­pyilevä, eikä se näytä kaikkia puo­liaan ensi sie­mauk­sella. Voit löytää oluesta myös paah­teisen kahvin ja lakritsin aromeja. Nau­titaan rau­hal­lisin liikkein lasista, sopi­vasti vii­len­nettynä. Mus­tan­ruskea, täy­te­läinen, kes­kias­tei­sesti huma­loitu, savuinen, paah­teinen ja aromikas.

Ainesosat

Vesi, ohra­mallas, veh­nä­mallas, sii­rappi, humala, hiiva