Tilausolut

Olut omalla etiketilläsi

Haluai­sitko yri­tyk­sellesi, yhdis­tyk­sellesi, tapah­tu­mallesi tai vaikkapa itsellesi oman oluen? Teemme tilauso­luita lage­reista moni­vi­vah­teisiin aleihin. Eti­ketit toteu­tetaan asiakkaan toi­veiden mukai­sesti tai voit suun­ni­tella eti­ketin itse val­miille pohjalle.

Miten tilaan oluen omalla etiketillä

Oluen tilaa­minen omalla eti­ke­tillä on helppoa ja olut on toi­mi­tus­valmis 2-6 vii­kossa tilauksesta.

  • Valitse olut vali­koi­mas­tamme. Mieti mikä olut olisi oman yri­tyksesi tai yhteisön mieleen. Suo­situin olut on monen makuun sopiva lager. Myös siideri on omalla eti­ke­tillä on mahdollinen.
  • Mieti kuinka paljon haluat olutta. Oluet toi­mi­tetaan 24 pullon laa­ti­koissa ja pienin tilaus­määrä on 5 laa­tikkoa eli 120 pulloa. Peri­aat­teena on, että mitä enemmän tilaat, sitä edul­li­sem­maksi oman oluen yksik­kö­hinta tulee.
  • Saat meiltä valmiin eti­ket­ti­pohjan eti­ketin suun­nit­teluun. Pai­no­valmis eti­ketti toi­mi­tetaan meille PDF -muo­dossa. Me voimme myös tehdä eti­ketin teille val­miiksi toi­vei­denne mukaan.
  • Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous.

Erinomainen olut on erinomainen asia